Instalacarte - Polityka Prywatności

Instalacarte - Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja 25 stycznia 2021 r

Wstęp

W Instalacarte jesteśmy zobowiązani do przestrzegania najwyższych możliwych standardów, a zaczyna się to od ochrony prywatności wszystkich członków naszej społeczności. Oznacza to, że będziemy chronić dane osobowe wszystkich odwiedzających i klientów, którzy uzyskują dostęp do naszych witryn internetowych lub usług za pośrednictwem dowolnej aplikacji mobilnej, platformy lub urządzenia (łącznie „Usługi”). Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób Instalacarte gromadzić, udostępniać i wykorzystywać swoje dane osobowe. Znajdziesz tu również informacje o tym, jak możesz skorzystać ze swoich praw do prywatności. Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Instalacarte Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Terminy „my”, „nas” lub „nasz” mają odnosić się do Instalacarte.com, a wszelkie warunki niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności są zdefiniowane w naszych Warunkach.

1. Informacje, które zbieramy od Ciebie i dlaczego

Od czasu do czasu możemy otrzymywać dane osobowe ze źródeł zewnętrznych, w tym sieci reklamowych i platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, ale tylko wtedy, gdy sprawdziliśmy, czy te strony trzecie mają zgodę użytkownika na przetwarzanie informacji lub są w inny sposób prawnie dozwolone lub wymagane do udostępnij nam swoje dane osobowe. A. Informacje, które podajesz dobrowolnie: Informacje rejestracyjne podczas tworzenia konta Instalacarte, abyśmy mogli: - utworzyć Twoje konto, abyś mógł składać Zamówienia zgodnie z naszymi Warunkami - zidentyfikować Cię podczas logowania się na swoje konto; - kontaktować się z Tobą w celu uzyskania opinii na temat naszych Usług; oraz - powiadomić Cię o zmianach lub aktualizacjach naszych Usług. Informacje o transakcjach podczas składania Zamówienia w Restauracji w celu: - przetworzenia Zamówienia i wystawienia rachunku (należy jednak pamiętać, że Instalacarte nigdy nie przechowuje danych karty kredytowej w naszych systemach); - przekazać Restauracji swoje Zamówienie; - wysyłać Ci aktualizacje statusu Twojego Zamówienia; - odpowiadania na zapytania i pytania dotyczące Zamówienia oraz rozwiązywania problemów; - przeprowadzać analizy i badania w celu rozwijania i ulepszania naszych Usług; oraz - chronić użytkownika i Usługi poprzez wykrywanie i zapobieganie oszustwom lub innym działaniom naruszającym nasze Warunki lub zasady dotyczące Usług. Informacje dotyczące Twoich preferencji marketingowych, abyśmy mogli: - wysyłać spersonalizowane materiały marketingowe dotyczące naszych produktów lub usług. Informacje zwrotne na temat Twoich opinii na temat naszych Usług w celu: - udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub zapytania; - publikować przesłane nam recenzje na temat naszych Restauracji i usług; oraz - przeprowadzać analizy i badania w celu ulepszania i rozwijania naszych Usług. B. Informacje, które zbieramy automatycznie Informacje o aktywności, abyśmy mogli: - zapewnić Ci lepsze wrażenia; - dać Ci dostęp do historii i preferencji Twoich Zamówień; oraz - świadczenia innych usług na Twoje żądanie. Pliki cookie i podobne technologie, abyśmy mogli: - mierzyć i analizować wykorzystanie i skuteczność naszych Usług; - dostosowywać i optymalizować targetowanie reklam naszych Usług na innych stronach internetowych i platformach; oraz - świadczyć usługi lokalizacyjne, jeśli zdecydujesz się udostępnić swoją lokalizację geograficzną. C. Informacje, które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych Raporty analityczne i badania rynku w celu: - mierzenia skuteczności kampanii marketingowych naszych Usług; oraz - lepszego zrozumienia Twoich preferencji, abyśmy mogli odpowiednio dostosować nasze kampanie marketingowe i Usługi. Przetwarzamy informacje, które podajesz dobrowolnie, informacje, które zbieramy automatycznie oraz informacje, które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych w celu ciągłego ulepszania naszych Usług. Korzystając z tego, możemy jeszcze bardziej ułatwić Ci znajdowanie potrzebnej żywności, kiedy jej potrzebujesz, bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz lub gdzie jesteś na świecie.

2. Komu udostępniamy dane osobowe

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom (i zawsze, gdy to zrobimy, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i zabezpieczenia umowne w celu ich ochrony): restauracje, w których złożyłeś Zamówienie w celu przetworzenia i dostawy; Spółki Instalacarte w naszej grupie; Twojemu pracodawcy, jeśli korzystasz z dodatku Takeaway Pay z Zamówieniem; Strony trzecie, które podejmują różne działania w celu promowania, wprowadzania na rynek lub wspierania naszych Usług. Obejmuje to platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, zagraniczni agenci obsługi klienta, dostawcy wsparcia i hostingu stron internetowych i aplikacji, dostawcy usług marketingowych, partnerzy eCRM, tacy jak Salesforce, którzy zarządzają naszymi marketingowymi wiadomościami e-mail i powiadomieniami push, firmy takie jak Twilio, które wysyłają Ci wiadomości tekstowe, gdy Twoje zamówienie jest w drodze, firmy kurierskie, które dostarczają Twoje Zamówienie, firmy zajmujące się badaniem rynku i dostawcy usług przetwarzania płatności, którzy przetwarzają transakcje kartą płatniczą – każda z tych stron trzecich może znajdować się w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim; Wszelkie organy ścigania lub organy regulacyjne, agencje rządowe, sądy lub inne strony trzecie, w przypadku których uważamy, że ujawnienie jest konieczne na mocy obowiązującego prawa lub przepisów; Nowi właściciele lub zreorganizowane podmioty w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży, zakupu lub wspólnego przedsięwzięcia mającego wpływ na naszą działalność. Każda inna osoba, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę. Nigdy nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani w inny sposób udostępniać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Instalacarte zawsze upewni się, że mamy podstawę prawną do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych. Podstawa prawna, na której się opieramy, będzie się zmieniać w zależności od rodzaju informacji i kontekstu, w jakim je zbieramy. Głównym powodem, dla którego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jest wykonanie naszej umowy z Tobą (tj. upewnienie się, że otrzymasz Zamówienie, kiedy i gdzie chcesz), ale możemy je również przetwarzać, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym Więc.

4. Międzynarodowe transfery danych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów poza krajem, w którym mieszkasz, do innych krajów, w których Instalacarte lub nasi usługodawcy prowadzą działalność. Przepisy dotyczące ochrony danych w tych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju, ale Instalacarte dba o wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Twoich danych osobowych w tych krajach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

5. Bezpieczeństwo

Instalacarte przywiązuje dużą wagę do ochrony Twoich informacji przed nieupoważnionym dostępem i przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony takich informacji.

6. Przechowywanie danych

Instalacarte będzie przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy również przechowywać pewne elementy Twoich danych osobowych przez pewien czas po usunięciu lub dezaktywacji konta w celu naszych zgodnych z prawem operacji, takich jak prowadzenie dokumentacji oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Za każdym razem, gdy przechowujemy Twoje dane, robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Twoje prawa do ochrony danych

Możesz uzyskać dostęp do swojego konta w dowolnym momencie, aby przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe. Możesz również skontaktować się z nami, aby poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, ograniczenie ich przetwarzania lub zażądać przeniesienia ich do strony trzeciej. Masz również prawo zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, które Ci wysyłamy, korzystając z funkcji anulowania subskrypcji w każdym otrzymywanym od nas komunikacie marketingowym lub odpowiednio zmieniając swój profil.

8. Linki do stron osób trzecich

Nasze strony internetowe mogą od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych osób trzecich (na przykład naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych). Jeśli skorzystasz z tych linków, pamiętaj, że Instalacarte nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, które będą miały własne polityki prywatności.

9. Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w odpowiedzi na zmieniające się zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności.

10. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności i praktyk prywatności Instalacarte, skontaktuj się z nami przez e-mail: instalacarte@gmail.com

Instalacarte - Regulamin

Ostatnia aktualizacja 25 stycznia 2021 r

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

Ta strona (wraz z naszą Polityką plików cookie) określa warunki („Warunki witryny”), na których my, Instalacarte.com („my”, „nasz” lub „Instalacarte”) zapewniamy dostęp do naszej witryny internetowej https:/ /www.instalacarte.com i wszelkie aplikacje mobilne Instalacarte, za pośrednictwem których zamawiasz produkty (łącznie „Witryna”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Witryny przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek produkty za pośrednictwem Witryny. Zamawiając produkty za pośrednictwem Witryny (teraz lub w przyszłości), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Witryny. Korzystanie z Witryny podlega również niniejszym Warunkom Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Witryny od czasu do czasu poprzez zmianę ich na tej stronie. Radzimy wydrukować kopię niniejszych Warunków Witryny, aby móc z nich skorzystać w przyszłości. Korzystanie z danych osobowych przesłanych za pośrednictwem Witryny podlega naszej Informacji o ochronie prywatności i Polityce plików cookie. W celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że odniesienia do „Witryny” w niniejszych Warunkach Witryny obejmują wszelkie aktualne lub przyszłe wersje naszej witryny https://instalacarte.com oraz wszelkie aplikacje mobilne Instalacarte, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do naszej Witryny i z niej korzystasz, w każdym niezależnie od tego, czy uzyskano dostęp za pośrednictwem obecnej lub przyszłej platformy lub urządzenia (w tym między innymi dowolnej witryny mobilnej, aplikacji mobilnej, witryny stowarzyszonej lub powiązanej witryny internetowej umożliwiającej dostęp do naszej Witryny i korzystanie z niej, która może być okresowo rozwijana). Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki Witryny. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków Witryny, powinieneś natychmiast opuścić Witrynę i nie będziesz mógł zamówić żadnych produktów za pośrednictwem Witryny.

WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY

1. WPROWADZENIE I NASZA ROLA

1.1. Dane firmy: Instalacarte jest znakiem towarowym należącym do Instalacarte LLP, spółki osobowej zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem OC430740, z siedzibą pod adresem 32 Kinburn Street, Londyn, Anglia, SE16 6DW.

1.2. Zamówienia produktów: Zapewniamy sposób przekazywania zamówień („Zamówienie” lub „Zamówienia”) na produkty („Produkt” lub „Produkty”) do restauracji z dostawą lub na wynos w Wielkiej Brytanii („Restauracja” lub „Restauracje”) wyświetlane w Serwisie. Umowa prawna dotycząca dostawy i zakupu Produktów jest zawierana między Tobą a Restauracją, w której składasz Zamówienie, a my we wszystkich przypadkach będziemy zawierać sprzedaż Produktów w imieniu i jako przedstawiciel handlowy Restauracji.

2. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ I WARUNKI

2.1. Dostęp do Witryny: Możesz uzyskać dostęp do niektórych obszarów Witryny bez składania Zamówienia lub rejestrowania u nas swoich danych. Większość obszarów Witryny jest dostępna dla wszystkich.

2.2. Akceptacja warunków: Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki Witryny. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków Witryny, powinieneś natychmiast opuścić Witrynę i nie będziesz mógł zamówić żadnych Produktów za pośrednictwem Witryny.

2.3. Zmiana warunków: możemy zmienić niniejsze Warunki Witryny w dowolnym momencie. Powinieneś regularnie sprawdzać Witrynę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami Witryny, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Będziesz podlegać zasadom i warunkom obowiązującym w momencie składania Zamówienia za naszym pośrednictwem.

2.4. Odpowiedzialność: Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny. Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków Witryny i przestrzegają ich.

3. TWÓJ STAN

3.1. Pojemność i wiek: Składając Zamówienie za pośrednictwem Witryny, gwarantujesz, że:

3.1.1. masz zdolność prawną do zawierania wiążących umów z Restauracją; I

3.1.2. Masz co najmniej 18 lat.

3.2. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli masz określoną alergię lub nietolerancję pokarmową, skontaktujesz się bezpośrednio z Restauracją, aby sprawdzić, czy jedzenie jest dla Ciebie odpowiednie, przed złożeniem zamówienia bezpośrednio w Restauracji.

3.3. Alkohol, papierosy i inne wyroby tytoniowe:

3.3.1. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: przestępstwem jest kupowanie lub próba zakupu alkoholu przez jakąkolwiek osobę poniżej 18 roku życia w Wielkiej Brytanii lub kupowanie lub próba zakupu alkoholu, tytoniu lub innych produktów do palenia w Wielkiej Brytanii w imieniu każdej osoby, która nie ukończyła 18 roku życia;

3.3.2. Jeśli Twoje Zamówienie obejmuje jakikolwiek alkohol, papierosy lub inne produkty do palenia, zostaniesz poproszony o przedstawienie dowodu potwierdzającego Twój wiek przy odbiorze lub dostawie Zamówienia. Jeśli nie jesteś w stanie udowodnić, że masz ukończone 18 lat zgodnie z wymaganiami wybranej przez Ciebie Restauracji lub jeśli Restauracja ma uzasadnione przekonanie, że zamówiony przez Ciebie alkohol, papierosy lub inne wyroby tytoniowe zostały zakupione przez Ciebie w imieniu osoby pod 18 roku życia, Restauracja zastrzega sobie prawo do niezrealizowania dostawy alkoholu, papierosów lub innych wyrobów tytoniowych.

4. JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE I JAK JEST REALIZOWANE

4.1. Kompilowanie Zamówienia: Po wybraniu Produktów, które chcesz zamówić z menu wybranej Restauracji i podaniu innych wymaganych informacji, będziesz mieć możliwość złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie lub wybranie opcji „kontynuuj”, „złóż moje zamów" lub podobny przycisk. Ważne jest, aby przed kliknięciem lub wybraniem tego przycisku sprawdzić wszystkie wprowadzone informacje i poprawić wszelkie błędy; gdy to zrobisz, zawrzesz umowę z Restauracją, a błędów nie będzie można poprawić (z zastrzeżeniem ust. 4.2. poniżej). Jeśli wcześniej nie logowałeś się ani nie utworzyłeś konta, możesz mieć możliwość kontynuowania Zamówienia jako gość. Decydując się na zrealizowanie Zamówienia jako gość, zgadzasz się, że Instalacarte utworzy dla Ciebie tymczasowe konto gościa Instalacarte, które, o ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach Witryny, będzie dostępne tylko (a) z urządzenia, którego używasz do składania Zamówienie; oraz (b) przez okres do dwunastu miesięcy od daty Zamówienia. Twój dostęp do tymczasowego konta gościa wygaśnie w „Datę wygaśnięcia”, która będzie wcześniejszą z następujących dat: (i) data przypadająca sześć miesięcy po dacie ostatniego dostępu do tymczasowego konta gościa; (ii) data przypadająca dwanaście miesięcy po dacie utworzenia tymczasowego konta gościa; oraz (iii) data wylogowania się z tymczasowego konta gościa lub wyczyszczenia pamięci podręcznej na urządzeniu, z którego korzystałeś podczas tworzenia tymczasowego konta gościa.

4.2. Zmiana lub anulowanie Zamówienia: Po złożeniu Zamówienia i autoryzacji płatności nie będziesz mieć prawa do zmiany lub anulowania Zamówienia, ani do zwrotu pieniędzy (szczegóły w punktach 4.4 i 5.6 proces związany z odrzuconymi Zamówieniami i zwrotem płatności). Jeśli chcesz zmienić lub anulować swoje Zamówienie, możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, jak opisano w paragrafie 6.3, a oni spróbują skontaktować się z Restauracją, aby przekazać Twoje prośby. Nie ma jednak gwarancji, że będziemy w stanie skontaktować się z Restauracją lub że Restauracja zgodzi się na Twoje prośby, ponieważ mogła już rozpocząć przetwarzanie Twojego Zamówienia.

4.3. Autoryzacja płatności: Jeśli jakakolwiek płatność nie zostanie autoryzowana, Twoje Zamówienie nie zostanie przetworzone ani przekazane odpowiedniej Restauracji.

4.4. Przetwarzanie Twojego Zamówienia i odrzucenia przez Restaurację: Po otrzymaniu Twojego Zamówienia wyślemy je do odpowiedniej Restauracji i powiadomimy Cię e-mailem, że Twoje Zamówienie zostało otrzymane i jest przetwarzane. Należy pamiętać, że każda strona z potwierdzeniem, którą można zobaczyć w Witrynie oraz e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, który możesz otrzymać, potwierdzają, że masz umowę sprzedaży Produktów z Restauracją, ale niekoniecznie oznacza to, że Twoje Zamówienie zostanie zrealizowane przy Restauracji. Zachęcamy wszystkie nasze Restauracje do przyjmowania wszystkich Zamówień i niezwłocznego informowania o każdym odrzuceniu, a my powiadomimy Cię (zwykle e-mailem) tak szybko, jak to możliwe, jeśli Restauracja odrzuci Twoje Zamówienie. Jednak Restauracje mają możliwość odrzucenia Zamówienia w dowolnym momencie, ponieważ są zbyt zajęte, z powodu warunków pogodowych lub z jakiegokolwiek innego powodu. W ten sposób Restauracje złamią umowę z Tobą, a wszelkie płatności dokonane w związku z zamówieniem zostaną Ci zwrócone zgodnie z paragrafem 5.6 poniżej.

4.5. Dostawa zamówienia: Szacowane czasy dostaw i odbiorów są podawane przez Restauracje i są jedynie szacunkowe. Ani my, ani Restauracje nie gwarantujemy, że Zamówienia zostaną dostarczone lub będą dostępne do odbioru w przewidywanym czasie.

4.6. Przedstawicielstwo handlowe: W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie zamówienia przetwarzane przez Instalacarte za pośrednictwem Witryny są przetwarzane przez Instalacarte jako przedstawiciel handlowy odpowiedniej Restauracji.

5. CENA I PŁATNOŚĆ

5.1. VAT i koszty dostawy: Ceny będą zgodne z cenami podanymi na Stronie internetowej. Ceny te zawierają podatek VAT, ale mogą nie obejmować kosztów dostawy (jeśli zdecydujesz się na dostawę zamiast odbioru osobistego) oraz wszelkich opłat administracyjnych lub usługowych nałożonych przez Restaurację. W stosownych przypadkach zostaną one dodane do całkowitej należnej kwoty.

5.2. Nieprawidłowe ceny: Ta Witryna zawiera dużą liczbę menu i możliwe jest, że niektóre z nich mogą zawierać nieprawidłowe ceny. Jeśli prawidłowa cena Zamówienia jest wyższa niż cena podana w Witrynie, zazwyczaj skontaktujemy się z Tobą przed wysłaniem odpowiedniego Zamówienia. W takim przypadku ani my, ani odpowiednia Restauracja nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że Zamówienie zostanie dostarczone po nieprawidłowej niższej cenie lub do zrekompensowania Ci nieprawidłowej ceny.

5.3. Sposoby płatności: Płatność za Zamówienia musi być dokonana akceptowaną kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem Witryny lub gotówką w Restauracji w punkcie dostawy lub odbioru przez Ciebie.

5.4. Płatności kartą: Jeśli płacisz kartą kredytową lub debetową, możesz zostać poproszony o okazanie karty w Restauracji w momencie dostawy lub odbioru jako dowód tożsamości i aby mogli sprawdzić, czy karta odpowiada danym z paragonu za Zamówienie. Należy pamiętać, że od czasu do czasu mogą wystąpić opóźnienia w przetwarzaniu płatności kartą i transakcji; może to spowodować, że pobranie płatności z konta bankowego lub obciążenie karty kredytowej lub debetowej zajmie do sześćdziesięciu (60) dni.

5.5. Kupony kredytowe i rabatowe: Kredyt lub zniżka może dotyczyć Twojego Zamówienia, jeśli użyjesz kuponu promocyjnego lub kodu uznanego przez Witrynę i zatwierdzonego przez Instalacarte, a wszelkie saldo zapłacisz kartą kredytową lub debetową. Zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania z kuponów, aby zapoznać się z pełnymi warunkami mającymi zastosowanie do korzystania z kuponów kredytowych i rabatowych. Należy pamiętać, że ze względu na standardowe procedury bankowe, Twój bank lub wystawca karty początkowo „wyodrębni” pełną kwotę Zamówienia (przed jakimkolwiek uznaniem lub zniżką) na Twoim koncie na okres od 3 do 5 dni roboczych (lub dłużej, w zależności od Twój bank lub wystawca karty), w związku z czym ta kwota będzie niedostępna na Twoim koncie przez ten okres. Kredyt lub zniżka zostaną zastosowane w momencie, gdy Twój bank lub wystawca karty przekaże nam środki na Twoje Zamówienie, w którym to momencie kredyt lub zniżka nie zostaną nam przekazane, a zamiast tego zostaną zwolnione przez Twój bank lub wystawcę karty z powrotem do dostępnego salda. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ani my, ani odpowiednia Restauracja nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z opóźnieniem ze strony Twojego banku lub wydawcy karty w zwolnieniu środków z powrotem na Twoje konto. Jeśli korzystasz z Witryny jako gość, wszelkie środki zgromadzone na koncie tymczasowego gościa mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Zamówienie złożone za pośrednictwem tymczasowego konta gościa i nie mogą zostać przeniesione do innego konta.

5.6. Odrzucone Zamówienia: Ze względu na standardowe procedury bankowe, po złożeniu Zamówienia, za które płacisz kartą kredytową lub debetową, a Twoja płatność zostanie autoryzowana, Twój bank lub wystawca karty „odblokuje” pełną kwotę Twojego Zamówienia. Jeśli Twoje Zamówienie zostanie następnie odrzucone przez Restaurację (jak opisano w punkcie 4.4 powyżej) lub anulowane z jakiegokolwiek innego powodu, Twój bank lub wystawca karty nie przekaże nam środków na Zamówienie, a zamiast tego zwróci odpowiednią kwotę z powrotem na Twoje konto Dostępne saldo. Może to jednak potrwać od 3 do 5 dni roboczych (lub dłużej, w zależności od banku lub wydawcy karty). Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ani my, ani odpowiednia Restauracja nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie w związku z opóźnieniem ze strony Twojego banku lub wydawcy karty w zwolnieniu środków z powrotem na Twoje konto.

6. OBSŁUGA KLIENTA

6.1. Ogólne: Troska o klienta jest dla nas niezwykle ważna. Z zastrzeżeniem punktów 6.5 i 11, nasz zespół ds. obsługi klienta postara się w miarę możliwości pomóc Ci w przypadku jakichkolwiek problemów z Zamówieniem. Możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, klikając lub wybierając przycisk „Potrzebujesz pomocy?”, „Pomoc” lub podobny przycisk lub dzwoniąc pod numer telefonu podany w Witrynie.

6.2. Pytania dotyczące Twojego Zamówienia: Jeśli Twoje Zamówienie trwa dłużej niż oczekiwano lub masz inne problemy z Zamówieniem, możesz skontaktować się z naszym Zespołem Obsługi Klienta w sposób opisany powyżej, a jeden z naszych Doradców ds. Obsługi Klienta spróbuje skontaktować się z Restauracją, aby śledzić na Twoje zapytanie.

6.3. Zmiana lub anulowanie Zamówienia: Jeśli chcesz zmienić lub anulować Zamówienie po jego złożeniu i autoryzacji płatności, możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, jak opisano powyżej, a oni spróbują skontaktować się z Restauracją, aby przekazać Twoje prośby . Nie ma jednak gwarancji, że będziemy w stanie skontaktować się z Restauracją lub że Restauracja zgodzi się na Twoje prośby, ponieważ mogła już rozpocząć przetwarzanie Twojego Zamówienia.

6.4. Reklamacje lub informacje zwrotne: W przypadku niezadowolenia z jakości jakichkolwiek Produktów lub usług świadczonych przez Restaurację, rozważ przesłanie opinii w formie ocen, komentarzy i recenzji w Witrynie (łącznie „Recenzje”) w celu odzwierciedlenia Twoje doświadczenie. Recenzje są ważną częścią naszego procesu kontroli jakości.

6.5. Odszkodowanie: Jeśli nie jesteś zadowolony z jakości jakichkolwiek Produktów lub usług świadczonych przez Restaurację i chcesz ubiegać się o zwrot pieniędzy, proporcjonalną obniżkę ceny lub jakąkolwiek inną rekompensatę, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z Restauracją, aby złożyć skargę i, w stosownych przypadkach, postępuj zgodnie z własnymi procedurami reklamacyjnymi Restauracji. Jeśli nie możesz skontaktować się z Restauracją lub Restauracja odmówi rozpatrzenia Twojej reklamacji, możesz skontaktować się z naszym Zespołem Obsługi Klienta w sposób opisany powyżej w ciągu 72 godzin od złożenia Zamówienia, a jeden z naszych Doradców ds. Obsługi Klienta spróbuje skontaktować się z Restauracją w aby zażądać odszkodowania w Twoim imieniu. Należy jednak pamiętać, że umowa prawna na dostawę i zakup Produktów jest zawierana między Tobą a Restauracją, w której składasz Zamówienie. Nie mamy kontroli nad Restauracjami i jakością dostarczanych przez nie Produktów lub usług i nie jesteśmy w stanie zapewnić i nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie Państwu jakiegokolwiek odszkodowania w imieniu jakiejkolwiek Restauracji.

7. LICENCJA

7.1. Warunki dozwolonego użytku: Możesz korzystać z Witryny oraz drukować i pobierać fragmenty Witryny do własnego, niekomercyjnego użytku na następujących zasadach:

7.1.1. Nie wolno nadużywać Witryny (w tym poprzez hakowanie lub \"scraping\").

7.1.2. O ile nie określono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Witryny i materiałów na niej publikowanych (w tym między innymi fotografii i obrazów graficznych) należą do nas lub naszych licencjodawców. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Do celów niniejszych Warunków Witryny jakiekolwiek wykorzystanie fragmentów Witryny w sposób inny niż zgodnie z paragrafem 7.1 jest zabronione.

7.1.3. Nie wolno modyfikować cyfrowych ani papierowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych zgodnie z punktem 7.1 ani wykorzystywać żadnych obrazów, fotografii ani żadnych innych grafik, sekwencji wideo lub audio niezależnie od towarzyszącego im tekstu.

7.1.4. Musisz upewnić się, że nasz status jako autora materiału w Witrynie jest zawsze uznawany.

7.1.5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów w Witrynie lub samej Witryny w celach komercyjnych bez uzyskania od nas licencji na to.

7.2. Ograniczenia w użytkowaniu: Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 7.1, Witryna nie może być używana, a żadna jej część nie może być powielana ani przechowywana w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej ani włączana do jakiegokolwiek publicznego lub prywatnego elektronicznego systemu wyszukiwania lub usługi bez naszej uprzedniej pisemnej pozwolenie.

7.3. Zastrzeżenie praw: Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach Witryny, są zastrzeżone.

8. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

8.1. Dostępność Witryny: Chociaż staramy się zapewnić, aby Witryna była normalnie dostępna przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, nie zobowiązujemy się do tego ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli Witryna jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

8.2. Zawieszenie dostępu: Dostęp do Serwisu może zostać czasowo zawieszony w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

8.3. Bezpieczeństwo informacji: Przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż podejmujemy kroki wymagane przez prawo w celu ochrony Twoich danych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do Witryny; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko.

9. MATERIAŁY ODWIEDZAJĄCE I RECENZJE

9.1. Ogólny:

9.1.1. Inne niż dane osobowe, które są objęte naszą Informacją o ochronie prywatności, wszelkie materiały, które publikujesz, przesyłasz lub przesyłasz lub przesyłasz do Witryny (w tym między innymi Recenzje) Materiały dla gości będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Publikując, przesyłając lub przesyłając jakiekolwiek Materiały Odwiedzających, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do takich Materiałów Odwiedzających. Zgadzasz się, że nie będziemy mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do jakichkolwiek Materiałów Odwiedzających oraz że my i każda osoba przez nas wyznaczona będziemy mogli swobodnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać wszelkie Materiały Odwiedzających oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne zawartych w nim rzeczy do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

9.1.2. Oświadczasz i gwarantujesz, że wszelkie publikowane, przesyłane lub przesyłane przez Ciebie Materiały Odwiedzających nie naruszają i nie będą naruszać żadnych ograniczeń określonych w punktach od 9.2 do 9.3 poniżej.

9.2. Zasady dotyczące materiałów odwiedzających: Zabrania się publikowania, przesyłania lub przesyłania do lub z Witryny jakichkolwiek Materiałów odwiedzających (w tym wszelkich recenzji), które:

9.2.1. narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe;

9.2.2. jest niezgodna z prawem lub oszukańcza;

9.2.3. stanowi nieautoryzowaną reklamę; Lub

9.2.4. zawiera wirusy lub inne szkodliwe programy.

9.3. Zasady dotyczące recenzji gości: w szczególności (ale bez ograniczeń) wszelkie recenzje przesyłane za pośrednictwem Witryny nie mogą:

9.3.1. zawierać jakichkolwiek zniesławiających, obscenicznych lub obraźliwych materiałów;

9.3.2. promować przemoc lub dyskryminację;

9.3.3. naruszać praw własności intelektualnej innej osoby;

9.3.4. naruszyć jakikolwiek obowiązek prawny wobec osoby trzeciej (taki jak obowiązek zachowania poufności);

9.3.5. promować nielegalną działalność lub naruszać prywatność innych osób;

9.3.6. sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas; Lub

9.3.7. być wykorzystywane do podszywania się pod inną osobę lub fałszywego przedstawiania powiązań z inną osobą.

9.4. Usuwanie recenzji: Czyny zabronione wymienione w punktach 9.2 i 9.3 powyżej nie są wyczerpujące. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie podejmujemy, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, żadnych zobowiązań) i mamy wyłączne prawo do usuwania lub edytowania w dowolnym momencie wszelkich Recenzji lub innych Materiałów Odwiedzających opublikowanych, przesłanych lub przesłanych do Witryny, co do których uznamy, że naruszają zakazu, o którym mowa w punktach 9.2 lub 9.3 powyżej, jest w inny sposób nie do przyjęcia lub może narazić nas lub osoby trzecie na jakąkolwiek szkodę lub odpowiedzialność dowolnego rodzaju lub z jakiegokolwiek innego powodu.

9.5. Korzystanie z recenzji: Recenzje i inne materiały odwiedzających zawarte w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady od nas. Recenzje i Materiały Odwiedzających odzwierciedlają opinie klientów, którzy złożyli zamówienia za pośrednictwem Witryny lub innych stron trzecich, a wszelkie wypowiedzi, porady lub opinie udzielone przez takie osoby są wyłącznie ich opiniami. W związku z tym, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek Recenzje lub inne Materiały Odwiedzających, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy, zniesławienie, obsceniczność, pominięcia lub kłamstwa, które możesz napotkać w takich materiałach.

9.6. Obrazy: Wszelkie obrazy żywności wyświetlane w Witrynie są dostarczane wyłącznie jako element konstrukcyjny Witryny i nie mogą być (a) obrazami żywności przygotowywanej lub produkowanej przez Restaurację, w której zamawiasz; lub (b) przedstawiciela żywności, którą otrzymujesz z Restauracji.

9.7. Odpowiedzialność: Zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami, szkodami i roszczeniami (oraz wszystkimi powiązanymi kosztami) poniesionymi przez Restaurację lub jakąkolwiek inną stronę trzecią lub wniesionymi przeciwko nam przez Restaurację lub jakąkolwiek inną osobę trzecią w związku z jakimikolwiek Recenzjami lub innymi Materiałami Odwiedzającymi, które dostarczasz z naruszeniem jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji, umów lub ograniczeń określonych w niniejszym paragrafie 9.

9.8. Ujawnianie władzom i sądom: Przyjmujesz do wiadomości, że będziemy w pełni współpracować z każdym właściwym organem, który zwróci się do nas lub poleci nam ujawnienie tożsamości lub lokalizacji każdego, kto publikuje jakiekolwiek Recenzje lub inne Materiały Odwiedzających z naruszeniem paragrafu 9.2 lub 9.3 lub jakiegokolwiek innego obowiązującego ograniczenia i zwalniasz nas w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo z wszelkiej odpowiedzialności w związku z takim ujawnieniem.

10. LINKI DO I Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

10.1. Witryny osób trzecich: Łącza do witryn osób trzecich w Witrynie są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz Witrynę. Nie sprawdzaliśmy i nie kontrolujemy żadnej z tych stron internetowych osób trzecich (i nie ponosimy odpowiedzialności za te strony internetowe, ich zawartość lub dostępność). Nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń na temat tych witryn, ich zawartości ani wyników korzystania z takich witryn lub treści. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek ze stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się w Witrynie, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

10.2. Pozwolenie na łączenie: Możesz łączyć się ze stroną główną Witryny (www.just-eat.co.uk), pod warunkiem, że:

10.2.1. robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, który nie szkodzi ani nie wykorzystuje naszej reputacji;

10.2.2. nie tworzysz łącza ze strony internetowej, która nie jest Twoją własnością lub w sposób sugerujący formę powiązania z nami lub poparcia przez nas, jeśli takowe nie istnieje;

10.2.3. każda strona internetowa, z której łączysz, musi być zgodna ze standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach Witryny (w szczególności w paragrafie 9 (Materiały i Recenzje Odwiedzających));

10.2.4. mamy prawo wycofać zgodę na łączenie w dowolnym momencie iz dowolnego powodu.

11. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1. Informacje o Witrynie: Chociaż staramy się zapewnić, że informacje w Witrynie są poprawne, nie obiecujemy, że są one dokładne ani kompletne. Możemy wprowadzać zmiany w materiałach w Witrynie lub w opisanych w niej funkcjonalnościach, Produktach i cenach w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Materiały w Witrynie mogą być nieaktualne i nie zobowiązujemy się do ich aktualizacji.

11.2. Informacje dotyczące alergii, diety i inne informacje dotyczące menu: Gdy restauracja rejestruje się u nas, musi dostarczać nam aktualne informacje dotyczące menu. Następnie umieszczamy to na ich dedykowanej stronie w Witrynie. Jeśli te informacje zawierają informacje o alergiach lub inne informacje dotyczące diety, dołożymy wszelkich starań, aby ponownie opublikować te informacje na stronie internetowej lub w aplikacji dokładnie tak, jak pojawiają się w menu restauracji. Jeśli masz lub ktoś, dla kogo zamawiasz, ma obawy dotyczące alergii pokarmowych, nietolerancji lub innych preferencji żywieniowych, zawsze powinieneś skontaktować się bezpośrednio z Restauracją przed złożeniem zamówienia. Prosimy nie korzystać z pola „zostaw notatkę dla Restauracji” w przypadku alergii lub nietolerancji pokarmowych, prosimy o bezpośredni kontakt z Restauracją.

11.3. Działania i zaniechania restauracji: Umowa prawna dotycząca dostawy i zakupu Produktów zawierana jest między Tobą a Restauracją, w której składasz Zamówienie. Nie mamy kontroli nad działaniami lub zaniechaniami jakichkolwiek Restauracji. Bez ograniczania ogólności powyższego, korzystając z Witryny, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz następujące postanowienia:

11.3.1. Nie gwarantujemy, że Produkty zamówione w jakiejkolwiek Restauracji za pośrednictwem Witryny będą zadowalającej jakości lub odpowiednie do Twojego celu i zrzekamy się wszelkich takich gwarancji.

11.3.2. Szacowane czasy dostaw i odbiorów podawane są przez Restauracje i są jedynie szacunkowe. Ani my, ani Restauracje nie gwarantujemy, że Zamówienia zostaną dostarczone lub będą dostępne do odbioru w przewidywanym czasie.

11.3.3. Zachęcamy wszystkie nasze Restauracje do przyjmowania wszystkich Zamówień i niezwłocznego informowania o każdym odrzuceniu, a my powiadomimy Cię (zwykle e-mailem) tak szybko, jak to możliwe, jeśli Restauracja odrzuci Twoje Zamówienie. Nie gwarantujemy jednak, że Restauracje przyjmą i zrealizują wszystkie Zamówienia, a Restauracje mają prawo odrzucić Zamówienia w dowolnym momencie, ponieważ są zbyt zajęte, jeśli nie przedstawisz dowodu wieku w przypadku zakupów alkoholu, papierosów lub innych wyrobów tytoniowych gdy jest to wymagane, ze względu na warunki pogodowe lub z jakiegokolwiek innego powodu. Restauracje nie będą zobowiązane do dostarczania Zamówienia na adres poza ustalonym promieniem dostawy, który może się okresowo zmieniać.

11.3.4. Powyższe wyłączenia odpowiedzialności nie mają wpływu na ustawowe prawa użytkownika wobec jakiejkolwiek Restauracji.

11.4. Wykluczenie warunków: Zapewniamy Ci dostęp do Witryny i korzystanie z niej na tej podstawie, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki, zobowiązania i inne warunki w odniesieniu do Witryny i korzystania przez Ciebie z (w tym wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki, zobowiązania i inne warunki, które mogłyby w inny sposób odnosić się do Witryny i korzystania z niej przez użytkownika lub być w inny sposób dorozumiane lub włączone do niniejszych Warunków Witryny, na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób).

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1. Ogólne: Żadne z postanowień niniejszych Warunków Witryny nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, naszej odpowiedzialności za oszukańcze wprowadzenie w błąd ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Witryny nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.

12.2. Wyłączenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem punktu 12.1, w żadnym wypadku nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub innej, nawet jeśli można to przewidzieć, wynikającej z Witryny internetowej lub w związku z nią (w tym korzystanie, niemożność korzystania lub skutki korzystania z Serwisu) za:

12.2.1. jakakolwiek utrata zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;

12.2.2. utrata lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania;

12.2.3. utrata możliwości biznesowych;

12.2.4. utrata przewidywanych oszczędności;

12.2.5. utrata wartości firmy; Lub

12.2.6. wszelkie pośrednie lub wtórne straty.

12.3. Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem punktów 11, 12.1 i 12.2, nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika w odniesieniu do wszystkich innych strat wynikających z lub w związku z Witryną lub korzystaniem z niej przez użytkownika, niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązek ustawowy lub inny w żadnym wypadku nie przekroczy dwukrotności wartości zamówienia lub 100 GBP, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

12.4. Dodatkowe koszty: ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe lub powiązane koszty, które możesz ponieść w związku z lub w wyniku korzystania z Witryny, w tym między innymi koszty związane z serwisowaniem, naprawą lub adaptacją jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania lub dane, które możesz posiadać, dzierżawić, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać.

13. ROZWIĄZANIE

13.1. Podstawa wypowiedzenia: Możemy wypowiedzieć lub zawiesić (według naszego wyłącznego uznania) Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast, powiadamiając Cię na piśmie (w tym pocztą elektroniczną), jeśli według naszego wyłącznego uznania:

13.1.1. korzystałeś z Serwisu z naruszeniem punktu 7.1 (Licencja);

13.1.2. opublikowałeś Recenzje lub inne Materiały Odwiedzających z naruszeniem paragrafów 9.2 lub 9.3 (Materiały Odwiedzających i Recenzje);

13.1.3. naruszyłeś punkt 10.2 (Linki do iz innych stron internetowych); Lub

13.1.4. naruszyłeś jakiekolwiek inne istotne warunki niniejszych Warunków Witryny.

13.2. Zobowiązania po rozwiązaniu: Po rozwiązaniu lub zawieszeniu należy natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane fragmenty Witryny.

14. KOMUNIKATY PISEMNE

14.1. Obowiązujące przepisy wymagają, aby niektóre informacje lub komunikaty, które do Ciebie wysyłamy, miały formę pisemną. Korzystając z Serwisu lub zamawiając Produkty za pośrednictwem Serwisu, akceptujesz, że komunikacja z nami będzie miała głównie charakter elektroniczny. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekażemy Ci informacje, publikując powiadomienia w Witrynie. W celach umownych wyrażasz zgodę na ten elektroniczny środek komunikacji i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi dotyczącymi formy pisemnej. Warunek ten nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.

15. WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

15.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Witryny, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą („Zdarzenie siły wyższej”).

15.2. Zdarzenie Siły Wyższej obejmuje każde działanie, zdarzenie, niewystąpienie, zaniechanie lub wypadek poza naszą rozsądną kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń):

15.2.1. strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne;

15.2.2. niepokoje społeczne, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, epidemia lub pandemia, wojna (wypowiedziana lub nie) lub groźba lub przygotowania do wojny;

15.2.3. pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osiadanie, epidemia lub inna klęska żywiołowa;

15.2.4. niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;

15.2.5. niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; I

15.2.6. aktów, dekretów, ustaw, rozporządzeń lub ograniczeń jakiegokolwiek rządu.

15.3. Nasze działanie w ramach niniejszych Warunków Witryny uważa się za zawieszone na czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej, a my będziemy mieć przedłużenie czasu na wykonanie usługi na czas trwania tego okresu. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zakończyć każde Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Witryny będą mogły być wykonywane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

16. DODATKOWE WARUNKI

16.1. Informacja o ochronie prywatności: Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności i bezpieczeństwa. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Powinieneś zapoznać się z naszą Informacją o ochronie prywatności.

16.2. Inne warunki: Powinieneś również zapoznać się z naszą Polityką plików cookie, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób i dlaczego używamy plików cookie w celu poprawy jakości Witryny i Twojego korzystania z niej, z naszymi Warunkami korzystania z kuponów, aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z kredytów i rabatów promocyjnych w Witrynie , a także nasze Warunki konkursu, aby uzyskać informacje dotyczące warunków mających zastosowanie do konkursów, które możemy organizować od czasu do czasu. Wszystko to jest włączone do niniejszych Warunków Witryny przez to odniesienie.

16.3. Rozdzielność: Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków Witryny zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, taki warunek, warunek lub postanowienie zostanie w tym zakresie oddzielony od pozostałych warunków i postanowień, które będą nadal obowiązywać obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

16.4. Całość umowy: Niniejsze Warunki Witryny i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich przywołane stanowią całość umowy między Tobą a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, korespondencję, negocjacje, wcześniejsze ustalenia, porozumienia lub umowy między nami dotyczące przedmiotu jakiejkolwiek umowy.

16,5. Brak zrzeczenia się: Jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie przez Ciebie lub nas w egzekwowaniu (w całości lub w części) któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Witryny nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się Twoich lub naszych praw lub środków zaradczych.

16.6. Cesja: Nie możesz przenosić żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść dowolne z naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Witryny bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody na którykolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub jakąkolwiek firmę, z którą wchodzimy w spółkę joint venture, kupujemy lub której jesteśmy sprzedawani.

16.7. Nagłówki: nagłówki w niniejszych Warunkach Witryny zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na ich interpretację.

17. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

17.1. Niniejsze Warunki Witryny podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Możesz wszcząć postępowanie prawne w odniesieniu do Warunków Witryny w angielskich sądach. Jeśli mieszkasz w części Zjednoczonego Królestwa innej niż Anglia lub inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, możesz wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do niniejszych Warunków witryny w sądach angielskich lub sądach w swoim kraju.

17.2 Jako konsument będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Witryny, w tym powyższego akapitu, nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta do polegania na takich bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lokalnego.

Instalacarte - Polityka Cookies

Ostatnia aktualizacja 25 stycznia 2021 r

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość naszej witryny i usług oraz aby uczynić Twoje przeglądanie znaczącym. Kiedy wchodzisz na naszą stronę, nasz serwer sieciowy wysyła do twojego komputera plik cookie, który pozwala nam rozpoznać twój komputer, ale nie konkretnie, kto go używa. Łącząc numery identyfikacyjne w plikach cookie z innymi informacjami o kliencie, gdy na przykład logujesz się na stronie, wiemy, że informacje zawarte w plikach cookie odnoszą się do Ciebie. Przechodząc poza tę stronę, wyrażasz zgodę na nasze ustawienia plików cookie i zgadzasz się, że rozumiesz niniejszą Politykę plików cookie, która wyjaśnia, w jaki sposób możesz zarządzać swoimi wyborami i preferencjami dotyczącymi plików cookie.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które są wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej i które przechowują, a czasami śledzą informacje o korzystaniu z witryny. Wiele plików cookie, których używamy, działa tylko na czas trwania Twojej sesji internetowej i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie są używane tylko wtedy, gdy poprosisz nas o zapamiętanie danych logowania do następnej wizyty na stronie i będą działać przez dłuższy czas.

Dlaczego używamy plików cookie?

Pliki cookie używane na stronie instalacarte.com zostały wyjaśnione poniżej i oparte na przewodniku Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczącym kategorii plików cookie.

1. Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji naszej witryny, takich jak łatwiejsze zamawianie dań na wynos. Podstawowe funkcje naszej witryny wymagają ściśle niezbędnych plików cookie, abyśmy mogli zapamiętać Twój kod pocztowy i zawartość Twojego koszyka, podczas gdy będziesz kontynuować zamawianie produktów z naszej witryny i/lub przechodzić do różnych stron witryny podczas sesji przeglądania. Jesteśmy również w stanie zidentyfikować Cię jako zalogowanego w witrynie installcarte.com i upewnić się, że masz dostęp do odpowiednich funkcji naszej witryny.

2. Wydajnościowe pliki cookie

Wydajnościowe pliki cookie zbierają informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, dzięki czemu możemy poprawić jakość naszej witryny i usług. Nasze pliki cookie dotyczące wydajności nie zbierają żadnych informacji, które mogłyby potencjalnie Cię zidentyfikować. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i są wykorzystywane przez nas w celu: prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony; monitorować, z której strony przeszli nasi użytkownicy; i pomóc nam ulepszyć witrynę, mierząc informacje o użytkowaniu i wszelkie błędy, które występują podczas przeglądania przez naszych użytkowników.

3. Funkcjonalne pliki cookies

Funkcjonalne pliki cookie zapewniają lepszą funkcjonalność witryny, umożliwiając dostęp do dodatkowych usług lub usprawniając przyszłe wizyty na naszej stronie. Funkcjonalne pliki cookie używane w naszej witrynie zapewniają lepszą funkcjonalność witryny podczas przeglądania, na przykład dając dostęp do naszej usługi pomocy online z naszym zespołem czatu na żywo, jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia przy zamówieniu na wynos. Te pliki cookie mogą udostępniać informacje partnerom w celu świadczenia usług w naszej witrynie. Udostępniane informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usługi, produktu lub funkcji, a nie w jakimkolwiek innym celu.

4. Targetowanie i udostępnianie plików cookie

Pliki cookie do targetowania i udostępniania zapewniają spersonalizowane przeglądanie, zapewniając usługi oparte na zainteresowaniach zarówno na tej stronie, jak i na niektórych innych witrynach. Pliki cookie, które dostosowują sposób przeglądania naszej witryny, zbierają informacje wyłącznie w odniesieniu do adresu IP, z którego korzystasz. Niektóre z tych spersonalizowanych funkcji przeglądania mogą być powiązane z usługami świadczonymi przez osoby trzecie, które świadczą te usługi w celu rozpoznania, że odwiedziłeś naszą witrynę. Informacje te są wykorzystywane do informowania Cię o produktach i/lub usługach, które mogą Cię zainteresować, lub o usługach świadczonych przez naszych partnerów zewnętrznych. Te pliki cookie mogą również łączyć się z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook lub Twitter, dostarczając agencjom reklamowym informacji o Twojej wizycie, aby mogły wyświetlać Ci reklamy, które mogą Cię zainteresować.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie Niektóre pliki cookie używane przez naszą witrynę są obsługiwane przez nas, a niektóre są obsługiwane przez strony trzecie, które świadczą usługi w naszym imieniu. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale jeśli wolisz, możesz zmienić przeglądarkę, aby temu zapobiec lub powiadamiać Cię za każdym razem, gdy plik cookie zostanie ustawiony. Możesz również dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedzając stronę www.allaboutcookies.org, która zawiera dodatkowe przydatne informacje na temat plików cookie oraz sposobów blokowania plików cookie przy użyciu różnych typów przeglądarek. Należy jednak pamiętać, że blokując lub usuwając pliki cookie używane w naszej witrynie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszej witryny, jeśli to zrobisz. Nasza polityka prywatności może dostarczyć Ci dalszych szczegółów na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, chociaż nie wszystkie informacje przechwycone za pomocą plików cookie pozwolą Cię zidentyfikować. Nieustannie dążymy do opracowania ulepszonych sposobów zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie. W miarę pojawiania się nowych technologii i rozwiązań niniejsza polityka dotycząca plików cookie może być aktualizowana w celu odzwierciedlenia wszelkich takich postępów w technologii i narzędziach do zarządzania preferencjami.